راهی دقیق تر برای
ارسال خودکار در اینستاگرام

در وقت خود برای مدیریت حساب های اینستاگرام صرفه جویی کنید ، همه پست های خود را در یک صفحه منتشر و تحلیل کنید.

شروع کنید * 7 روز آزمایشی رایگان

ما امکانات بینظیر برای شما داریم

طراحی بی نظیر
طراحی بی نظیر
چندین اکانت
چندین اکانت
ارسال محتوا به صورت خودکار
ارسال محتوا به صورت خودکار
تقویم برنامه‌ریزی
تقویم برنامه‌ریزی
رایگان امتحان کنید
رایگان امتحان کنید
استفاده ایمن
استفاده ایمن
سازگار با موبایل
سازگار با موبایل
کلود
کلود

قیمت مناسب برای شما

54890.00 ریال/ماهیانه
Alpha
سالیانه: 49.00 ریال
ذخیره برای شما 658631.00 ریال
یک اکانت اینستاگرام
پشتیبانی از محتواهای:
عکس, ویدئو,
استوری (فقط عکس),
آلبوم (فقط عکس)
سرویس‌های ابری:
وجود ندارد
پشیبانی
ذخیرگاه: 150MB
87890.00 ریال/ماهیانه
Beta Pack
سالیانه: 79.00 ریال
ذخیره برای شما 1054601.00 ریال
Up to 3 accounts
پشتیبانی از محتواهای:
عکس, ویدئو,
استوری (عکس و ویدئو),
آلبوم (عکس و ویدئو)
سرویس‌های ابری:
پشیبانی
ذخیرگاه: 250MB
197890.00 ریال/ماهیانه
Gamma Pack
سالیانه: 165.79 ریال
ذخیره برای شما 2374514.21 ریال
۱۰ اکانت اینستاگرام
پشتیبانی از محتواهای:
عکس, ویدئو,
استوری (عکس و ویدئو),
آلبوم (عکس و ویدئو)
سرویس‌های ابری:
پشیبانی
ذخیرگاه: 300MB